Skip to content

Update nieuwe SLIM-gebouw

Over de sloop geen nieuws en evenmin over een vervangende locatie. Momenteel loopt de vergunningprocedure voor de nieuwbouw en die is in Nederland erg lang. Er wordt veel tijd ingeruimd voor inspraak en verder liggen de plannen hier en daar ter beoordeling op buro's. Als alles naar wens verloopt, is de vergunningaanvraag eind oktober afgerond en kan dan ook al de eerste paal de grond in. De tussenliggende periode vanaf nu wordt gebruikt om het bestek vast te stellen en de keuze van materialen definitief te maken. Gaat de eerste paal begin november de grond is, dan kan een jaar daarna de oplevering plaatsvinden. Bij SLIM houden we rekening met enige vertraging en rekenen op ingebruikname op zijn vroegst ergens in de eerste helft van 2006. Nog ver weg allemaal. Het is te hopen, dat we tot die tijd ergens onderdak hebben, voor alle partijen.