Skip to content

Fort Altena als mogelijke overbrugging

Op zoek naar een alternatieve locatie voor onze muziekwerkplaat, als overbrugging van de periode van sloop tot nieuwe gebouw, zijn we in gesprek gekomen met Brabants Landschap, dat Fort Altena een tijdje geleden heeft overgenomen van Defensie.

Dit historische fort ligt ook aan de Tol, maar dan aan de Uppelse kant. Op het terrein van het fort is een rond gebouw met een aantal ruimtes, het zogenaamde Torenfort; hierop richten de gesprekken zich.

We verkennen de voor- en nadelen, we hebben gisteren een geluidstest gedaan en we voeren gesprekken met de mensen van Brabants Landschap. Op het eerste gezicht zouden we er 4 oefenruimtes kunnen realiseren, maar geen studio of jamzaal. Een deel van de ruimtes is bij Brabants Landschap in gebruik.

Of het wat wordt, is lang niet zeker. Er zijn belangrijke puzzles op te lossen rond toegang, beheer, geluidsoverlast, akoestiek, voorzieningen en huurbedrag.