Skip to content

Verlenging contracten oefenruimten

Voor de zomer stuurde SLIM een brief of e-mail aan alle bandjes over de nieuwe oefenruimten in het nieuwe Xinix. We zegden toe in het najaar met een definitief voorstel te komen. Xinix en SLIM zijn nog in gesprek, hoe een en andere definitief geregeld moet gaan worden.
De grote lijnen staan al vast, alleen moeten de puntje nog op de i gezet worden. Daar hopen we in de eerste week van december uit te zijn.
Snel daarna zullen we alle bandjes informeren (heb je de eerste brief niet gehad en wil je geinformeerd worden: stuur een mail naar SLIM!) over de contracten en incidentele verhuur (er zijn ook weer kasten!) vanaf 1 januari. Die laatste datum is de datum, dat SLIM de exploitatie van de oefenruimten overdraagt aan Xinix. We gaan er van uit, dat we in ieder geval vanaf die datum kunnen starten. Het zou ook eerder kunnen, maar dat is afhankelijk van wat dingen rondom de bouw.

Kortom: wees niet ongerust, SLIM komt spoedig met informatie.