Skip to content

Jaarcijfers

Op deze pagina nadere informatie over Popkollektief SLIM. De Belastingdienst stelt deze informatie als eis, om te kunnen blijven voldoen aan de ANBI status (giften aan SLIM zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting, zelfs met een verhoging van 25%, omdat SLIM cultureel actief is). We voldoen graag aan de verplichting van de Belastingdienst. Slim heeft een kantoor in Xinix (Doornseweg 2 b, 4255 GZ), maar dat is niet altijd bemand en bereikbaar. Post ontvangt SLIM graag in de postbus : Postbus 41, 4255 ZG Nieuwendijk. RSIN van SLIM is : 007590283

Popkollektief SLIM (officieel Stichting ter Bevordering van Amateuristische Lichte Muziekbeoefening in het Land van Heusden en Altena) stelt zich op als belangenbehartiger voor de (amateur) muzikant. SLIM zet zich in om het voor iedereen aantrekkelijk en makkelijk te maken om muziek te maken. SLIM heeft in het verleden gezorgd dat er muzieklessen lichte muziek kwamen, dat er goede oefenruimten kwamen (De Tol, nu in de kelder van Xinix), SLIM geeft een informatieblad uit (De Slimmerick), SLIM organiseert jaarlijks workshops voor 15 jarigen in Xinix, SLIM organiseert het SLIM Herfstfestival in Xinix (twee avonden), waar (vooral) regionale bands zich kunnen profileren onder gunstige omstandigheden.

Het bestuur van SLIM bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden krijgen geen vergoedingen voor hun "werk". Hooguit worden gemaakte reiskosten vergoed of voorgeschoten kosten terugbetaald.

Als bestuursleden van SLIM staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven: Jolanda Oldenburg (voorzitter), Piet van Vugt (penningmeester), Arjan Vos (secretaris/3e voorzitter). Daarnaast bestaat het bestuur uit de volgende leden (tenzij anders vermeld hebben ze geen speciale functie): Bertan van der Veer, Sujeewa van Kinderen, Nancy Bijland, Guus van Velthoven.

Vragen? Mail dan naar info@slimweb.org.

(laatste aanpassing 21-10-2020)