Skip to content

Over SLIM

SLIM is een afkorting voor Stichting LIchte Muziek.

Wat doet SLIM?

  • SLIM heeft een eigen webradio. We zenden permanent de muziek van de regiobands uit. Ook zenden we onze festivals live uit.
  • SLIM geeft muziekworkshops aan jonge mensen. Steeds komen hieruit nieuwe bands voort.
  • Bij de SLIM kun je contact maken met andere muzikanten.
  • SLIM organiseert jaarlijks meerdere festivals waar je met je band kunt optreden.
  • We brachten een jaarlijkse SLIM-cd uit met muziek uit de regio. Die uitgave is gestaakt, vanwege teruglopende belangstelling. Er zijn plannen om het jaardocument op de website te plaatsen, want er wordt nog steeds muziek opgenomen. Eerdere cd's zijn nog verkrijgbaar.
  • Donateur worden kost euro 12,50 per jaar (organisaties en instellingen euro 24,00; buitenland euro 24,00). Opgeven via de website. Betalen liefst via automatische incasso.
  • Donateurs krijgen 4 keer per jaar een nieuwsbrief.
  • SLIM is ook te vinden op facebook.
  • SLIM geeft informatie over podia, opnamestudio's, pers, popcollectieven en oefenruimtes.

Geschiedenis

SLIM is het popcollectief van het Land van Heusden en Altena. Het is een stichting, die op 14 december 1981 door regio-muzikanten is opgericht en hiermee een van de oudste popcollectieven van Nederland. SLIM levert de regiomuzikanten alle basisvoorzieningen. SLIM bestrijkt ongeveer het Land van Heusden en Altena en het gebied van Gorinchem en omgeving, met het zwaartepunt in de gemeente Altena.

SLIM had sinds 1987 een oefenruimtecentrum aan de Tol-kruising met de A27, 1 km ten zuiden van de Merwede brug, in de gemeente Werkendam. Eerst zaten we daar in een oude school (muziekwerkplaats De Tol) en later zaten we in Fort Altena (muziekwerkplaats Het Fort).

De oude school:

Het Fort:


SLIM zorgt voor basisvoorzieningen van amateur-muzikanten. Als die er niet zijn, probeert SLIM ervoor te zorgen dat ze er komen. Als voorbeeld: toen de muziekschool nog geen popmuzieklessen wilde geven, gaf SLIM ze, met op het hoogtepunt 80 leerlingen.

Op initiatief van wethouder Timmerman is in 1987 de school aan de Tol betrokken; het gebouw kon voor 1 gulden van de staat worden gekocht. Met deze muziekwerkplaats plaatste SLIM zich wederom in de landelijke voorhoede. De verbouwing en inrichting werden betaald met door SLIM zelf geworven fondsen, ongeveer Hfl 250.000. Het gebouw bevatte oefenruimtes en een studio. Het is in 2004 gesloopt. Daarna betrokken we een aantal ruimtes in Fort Altena, ook aan de Tol. Begin januari 2008 trokken we in het nieuwe gebouw van XiniX, SLIM en Crescendo (een harmonie, inmiddels opgeheven) in Nieuwendijk.

SLIM deed niet alleen maar oefenruimteverhuur. Wij deden en doen nog veel meer, zoals het organiseren van festivals, het opzetten van workshops, het verspreiden van opnames van regiobands, het verhuren van instrumenten voor gebruik thuis, het onderhouden van webradio, het geven van les aan jeugd.

SLIM had in 1987, toen we de school aan de Tol gingen gebruiken, ongeveer 200 donateurs; dit is geleidelijk gegroeid tot rond de 400 en weer weggezakt naar een kleine 200.

De vrijwilligersgroep van SLIM bevat 3 generaties van streekmuzikanten; de oudste is die van de begintijd uit 1981, de jongste is die van de eindexamenleeftijd. Hiermee is de vrijwilligersgroep een weerspiegeling van de muzikanten die van SLIM gebruik maken.

In overleg met muziekleraren van regioscholen maken we programma’s, gericht op die leerlingen die gemotiveerd zijn voor de lichte muziek.

De oefenruimtes op de Tol waren altijd druk bezet. Overdag op werkdagen was de bezetting dun. De behoefte aan oefenruimtes in de streek is groot en neemt nog steeds toe.
Samen met de stichting Jeugdsoos Nieuwendijk heeft SLIM lang geleden de stichting XiniX opgericht. Deze is in Nieuwendijk het nieuwe gebouw gaan opzetten en exploiteren; in dit gebouw werden de functies van de voormalige jeugdsoos (podium, zaal en café) en van de oude school aan de Tol (oefenruimtes, bergingen, studio en jamzaal) ondergebracht; de ruimtes worden alle door de nieuwe stichting geëxploiteerd. SLIM heeft er een eigen kantoor.

De ingang van het nieuwe XiniX: