Skip to content

Subsidie Muziekonderwijs in Werkendam

Per 1 september 2009 subsidieert de Gemeente Werkendam weer muziekonderwijs. Niet zoals voorheen via een muziekschool, maar ditmaal aan individuele personen. Je kunt in aanmerking komen als je woonachtig bent in de gemeente Werkendam, in die gemeente muziekonderwijs volgt en nog geen achttien jaar bent. Wie lid is van een muziekvereniging en daar les krijgt, komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Aan het eind van het lesjaar moet een Verantwoordingsformulier ingediend worden met de nota van de docent of instelling die de lessen verzorgd. Let er op, dat bij het aanvraagformulier ook een bewijs van deskundigheid van de docent of instelling die de lessen verzorgd, gevoegd moet worden. Voor wie wil weten hoe de regeling precies in elkaar zit, kun je ook de Verordening (de regeling uitgelegd, dus) downloaden. Onderstaand kun je de formulieren vinden.

SLIM hoort graag de mening van iedereen over de regeling, zowel van aanvragers als van geïntersseerden. Mail naar SLIM (info@slimweb.org).

De gemeente Werkendam heeft voor dit jaar €.15.000,-- uitgetrokken voor de regeling. Dat betekent dat 150 aanvragen gehoneerd worden met een toekenning van €.100,--. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.